Fasttek AB

Vi är en växande organisation baserad i Halmstad, med arbetsområde i hela Halland och Norra Skåne.
Våra kunder erbjuds en komplett förvaltning där kundens behov står i fokus.

Vårt mål är att förenkla din vardag.

Arbetsområde

Vi löser det mesta med egen kompetent personal.
Elcertifiering, många års erfarenhet av snickeri och bygg.

Säte

Vi utgår från Halmstad men har upptäckningsområde Landskrona i söder och Varberg i norr.

w

Kontakt

Enkelt att nå oss. Snabbaste vägen är alltid mail. Är du intresserad av våra tjänster, dra dig inte för att kontakta oss.

Nyheter

Våra tjänster

Fasttek AB mål är att förenkla din vardag. Ett enda bolag som du kan vända dig till med dina problem.

Vi som driver företaget är Joakim Ivarsson och Ilija Jovic tillsammans har vi flera års erfarenhet. Hos oss spelar inte storleken på ditt företag någon roll. Om du har ett problem som du behöver ha hjälp med ställer vi upp. Om ni är intresserad av ett bolag som sätter dina behov först är det hit du ska vända dig. Allt från smärre reparationer till större projekt.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

Elarbete

Bygg / snickeri

VVS / RÖR

Vent / Värme

Löpande service

lokalvård

trädgård och parkarbete

Våra erbjudande

Här hittar ni våra erbjudande från Fasttek AB

035-320 30

Fasttek AB
Stationsgatan 40
302 45 Halmstad

 

Med anledning av Coronaviruset, Covid-19

 

Kära kund,

Jag hoppas du tar dig några minuter att läsa detta dokument. Vi befinner oss i en situation som är snabbt föränderlig och svår att förutspå konsekvenserna av. För att minimera riskerna för er och vår personal samt för att i bästa möjliga mån säkerställa att vi kan utföra och upprätthålla våra åtaganden har vi idag i ledningen kommit med följande riktlinjer och beslut.

Vår plan fokuserar på tre huvudperspektiv

Förebyggande arbete – att minska risken för smitta för Er och våra anställda.

Redundans – att ha back-up funktioner i ett scenario där smitta spridit sig till oss.

Förebyggande åtgärder:

Hygien:
Vid förkylning, halsont eller feber, även om den inte är hög, ska man, i samråd med närmsta chef, jobba hemifrån tills man är symptomfri.

Anställda som besökt högriskländer eller varit i kontakt med någon smittad ska meddela sin närmsta chef och därefter jobba hemifrån i 14 dagar.

Resor:
Alla tjänsteresor ska hållas till ett absolut minimum. Eventuella resor ska godkännas av VD.

Möten:
Deltagande i personliga möten ska minimeras och förläggas via telefon eller video. Vi har valt att flytta samtliga konferenser till senare tillfälle.

Möten med dig som kund kommer att fortgå under förutsättning att
a) ni önskar att mötet sker fysiskt, samt
b) era och våra interna riktlinjer om resor, besök och hygien uppfylls.

Vår servicepersonal kommer fortsätta vara aktiv och tillgänglig så länge era och våra interna riktlinjer om resor, besök och hygien uppfylls.

Redundans:
Vi har skapat en plattform för att ge alla anställda möjlighet att lätt kunna dela information och hålla sig uppdaterade på läget. Vi kommer även att tillse att alla åtagande kan utföras av flertalet personer i organisationen så att vi utföra våra åtaganden i samband med en smitta. Vid behov kommer vi även att skapa samarbeten med andra bolag för att säkerställa redundans. 

Fasttek AB kommer hädanefter ha ett veckovis (minst) stående extra ledningsmöte där Covid-19 och fortsatta riktlinjer utgör hela agendan.

Mvh, Joakim Ivarsson, VD Fasttek  AB