Galleri Fasttek AB

Litet ur val av bilder

Vi gör allt för att förenkla vardagenför våra kunder.

Vi hjälper våra kunder.

Här har vi vår kunder med byggen.

 

Cyckelpump

Nu finns de disign för cykel pumpar.

Snöröjning på gång

Vi har resurser för små och stora jobb

Nytt fordon på väg till Fasttek

Sopbil på uppdrag

Nu kan vi erbjuder vi kunder maskinsopning.

Fordon på Fasttek AB

Fastigheter som  Fasttek AB arbetar med.