Galleri Fasttek AB

Litet urval av bilder

Vi gör allt för att förenkla vardagenför våra kunder.

Klotter är ju alldrig trevligt..

Men tack och lov så går det att ta bort.

Årets flisupptag är nu färdigt

Alla har jobbat stenhårt så att flissopningen har kunnat slutföras i tid åt kommunen.

Vi hjälper våra kunder.

Här har vi vår kunder med byggen.

Innergård.

Ombyggnad av innergård.

Utomhus.

Rengöring och renovering.

Vi bygger om ett kök.

Renovering av kök och golv.

Snöröjning på gång

Vi har resurser för små och stora jobb

Trädgårdsskötsel.

Underlättar för kunden.

Belysning

Renovering och nyinstallation.

Vi hjälper våra kunder.

Stenläggning

Nytt fordon på väg till Fasttek

Cyckelpump

Nu finns de disign för cykel pumpar.

Vi underlättar för våra kunder.

Städning och byggstäd.

Fasader

Vi lagar puttsen.

Fordon på Fasttek AB

Våra Elbilar

Våra Bilar

Våra Maskiner

Fastigheter som  Fasttek AB arbetar med.