BYgg / Snickeri

Fasadarbete, murning(kakel klinkers) , finsnickeri, renovering,

Kontakta oss!

Telefon: 035-320 30
E-post: info@fasttekab.se

Service & Renovering

Fasttek AB åtar sig renoverings- och ombyggnadsentreprenader.

Kakel & klinker

Vi utför kakel och klinkersarbete.

Fasadarbeten & Fasadrenovering

Murning av fasad.

Lägenhetsrenovering

Ombyggnationer, renovering, besiktning, reparation och underhåll.

Byggprojekt

Hjälper till att bygga pergola.

Reparation av fasader

Ombyggnationer, renovering, besiktning, reparation och underhåll.

035-320 30

Fasttek AB
Stationsgatan 40
302 45 Halmstad