Elarbete

Fasttek AB har lång och gedigen erfarenhet av elinstallationer och el service – från det vanliga vägguttaget till avancerade system i bostäder, kontor och industrier.

Tele- och datakommunikation ingår självklart också i vår kompetens.

Energieffektiva lösningar, säker drift och smidig lättillgänglig service är våra stöttepelare. Vi projekterar, designar, installerar och underhåller allt från smått till stort.

Det gäller allmänna el- och tele/datainstallationer likaväl som process, automation och kraft. Förebyggande service med elkontroll, termografering och mycket annat inom el service ger våra kunder säkerhet i vardagen.

 

 

Kontakta oss!

Telefon: 0733-755 617
E-post: info@fasttekab.se

Service & underhåll

Vi vet hur viktigt det är med effektiv service och periodiskt underhåll av Era anläggningar.
Ett driftstopp kan i många fall orsaka mycket problem och stor ekonomisk skada för det drabbade företaget eller stort obehag och besvär för den enskilda fastighetsägaren.

Vi ser våra servicetekniker som en resurs för er, som ni kan disponera snabbt och smidigt när behovet uppstår.
Vår personal har många års erfarenhet och bred kompetens vilket självklart borgar till Er trygghet.

Vårt mål är att vara flexibla och kunna ge snabba och kundspecifika lösningar.

Installation

Fasttek AB åtar sig elinstallation i renoverings- eller ombyggnadsentreprenader.

DATa/Tele/Säkerhet

Vi hjälper er med strukturerade datanät i fastigheter gällande såväl trådlösa accesspunkter som koppar och/eller fibernät

Vi erbjuder er skräddarsydda kvalitativa larmlösningar från etablerade och välrenommerade tillverkare med tillhörande passersystem.

 

Belysning inomhus

Installationsprojekt från tanke till verklighet, vi planerar, projektera och genomför elinstallationer.  

Belysning utomhus

Installationsprojekt från tanke till verklighet, vi planerar, projektera och genomför elinstallationer.  

Centralbyte

Vi gör många jobb som kräver undermätare som är uppkoplingsbara med M-bus för avläsning på distans.

Jordfelsbrytare är det krav på idag och många efter frågar
också åskskydd till sina centraler.

El säkerhet och unnderhåll

Vi hjälper er at besiktiga Er elanläggning

Vi hjälper er att byta trasiga produkter och underhåller Era elanläggningar

 

Kamerainstallationer

Vi hjälper er att öka tryggheten i Er fastigheter.

Vi hjälper till att söka tillstånd för övervakning av Era objekt.

 

Fasttek AB

 

Adress: Fiskaregatan 2
302 90 Halmstad
Telefon: 035-320 30
E-post: info@fasttekab.se

 

035-320 30

Fasttek AB
Fiskaregatan 2
302 90 Halmstad