ventilation / värmE

Ventilation – När luften är bra, mår vi bra

Vi är inomhus 90 procent av vår tid. Trots det pratar vi nästan bara om den utomhusluft som vi andas. Frisk luft inomhus kostar lite och betalar sig snabbt. När luften är bra, har vi det bra. Vi presterar bättre, blir mer effektiva och trivs bättre

Kontakta oss!

Telefon: 035-320 30
E-post: info@fasttekab.se

service / underhåll

ventilationsservice hjälper vi till med bland annat:

 • Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte.
 • Översyn av remdrift, axlar och lager
 • Rengöring av ventilationssystemet
 • Kontroll av kilrep och kilrepsbyte
 • Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
 • Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier

Energioptimering

Energioptimering – Både du och miljön blir vinnare

Status- och energidiagnos

I ett första steg gör Fasttek AB en status- och energidiagnos av fastighetens alla tekniska installationer. Vi går igenom och bedömer bland, värmeanläggningar, ventilationssystem och kylsystem.

 • Status- & energidiagnos
 • Energioptimering
 • OVK-besiktning
 • Energideklarationer
 • Löpande energistatistik och -uppföljning

uppkoppling / WDC

WebbDatorCentral (WDC) är en webbserver för styr, regler och övervakning av samtliga installationer för värme, kyla och ventilation m.m. i en byggnad. Åtkomst till informationen sker via webbläsare. etc. Kan styra och övervaka system från alla leverantörer som kommunicerar med Modbus eller Meterbus.

Ventilation service

De är många och viktiga punkter att gå igenom vid service av ventilationanlägningar

Uppdatering av mjukvara.

De är viktigt att ha senaste uppdateringarna för att ligga i framkant i ventilationsbranschen.

– Spara energi. (El , Fjärrvärmen eventuellt fjärrkyla.)

Byte av lager i motorer.

Missljud i ventilationsanläggningar bruka vara lager fel i motorer eller trumman till aggregatet.

– Nya lager spara energi och inga onödiga drift stopp.

Byte av produkter  i ventilationsanläggningar.

 

– Byta ut trasiga produkter är viktigt för livslängden på anlägningarna.

-Byte av cirkulations motorer till värmebatteri.

-Byte av shunt motor till shuntgrupp.

 

 

 

Fasttek AB

 

Adress: Fiskaregatan 2
302 90 Halmstad
Telefon: 035-320 30
E-post: info@fasttekab.se

 

035-320 30

Fasttek AB
Fiskaregatan 2
302 90 Halmstad