Fasttek AB införskaffa nytt arbetsfordon.

Vår nya Redskapsbärare (Gräsklippare)

Nu kan vi vårstäda för våra kunder, samt ta oss an större gräsklippning och trädgårdsarbete.
Detta med vår nya Husqvarna Rider 316TX s AWD