Kollektivavtalet för fastighetsarbete

Fasttek AB och Fastighetsanställdas Förbund har följande överenskommelse träffats.

Det mellan FASTIGO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorg. och Fastighetsanställdas Förbund kommit överens om kollektivavtalet för fastighetsarbete.

Detta kollektivavtal gäller från och med den 1/8 2018

Vid frågor kontakta Joakim Ivarsson på Fasttek AB