Fasttek AB och Fastighetsanställdas Förbund har följande överenskommelse träffats.

Det mellan FASTIGO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorg. och Fastighetsanställdas Förbund kommit överens om kollektivavtalet för fastighetsarbete.

Detta kollektivavtal gäller från och med den 1/8 2018

Vid frågor kontakta Joakim Ivarsson på Fasttek AB